piccolopianotalents-logo-black

Klavir Solo

PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

  PODACI O
  TAKMIČARU:

  KATEGORIJA
  PIANO SOLO:

  Izvod iz matične knjige rođenih
  Veličina fajla (jpg, pdf) ne sme da prelazi 4MB

  Dokaz o uplati
  Veličina fajla (jpg, pdf) ne sme da prelazi 4MB

  Fotografija tamičara
  Veličina fajla (jpg, pdf) ne sme da prelazi 4MB

  PODACI
  O PROFESORU:

  PROGRAM:

  SAGLASNOST RODITELJA:

  Saglasan sam sa uslovima učešća svog deteta na takmičenju Piccolo Piano Talents 2022

  Nakon što pritisnete dugme POŠALJITE PRIJAVU, potrebno je da sačekate nekoliko trenutaka kako bi proces slanja bio završen. Dužina slanja, najviše će zavisiti od veličine fotografije koju šaljete. Nakon toga dobićete poruku sa potvrdom o slanju.

  piccolopianotalents-logo-black

  Klavir Solo

  PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

   PODACI O
   TAKMIČARU:

   KATEGORIJA
   PIANO SOLO:

   Izvod iz matične knjige rođenih
   Veličina fajla (jpg, pdf) ne sme da prelazi 4MB

   Dokaz o uplati
   Veličina fajla (jpg, pdf) ne sme da prelazi 4MB

   Fotografija tamičara
   Veličina fajla (jpg, pdf) ne sme da prelazi 4MB

   PODACI
   O PROFESORU:

   PROGRAM:

   SAGLASNOST RODITELJA:

   Saglasan sam sa uslovima učešća svog deteta na takmičenju Piccolo Piano Talents 2022

   Nakon što pritisnete dugme POŠALJITE PRIJAVU, potrebno je da sačekate nekoliko trenutaka kako bi proces slanja bio završen. Dužina slanja, najviše će zavisiti od veličine fotografije koju šaljete. Nakon toga dobićete poruku sa potvrdom o slanju.

   Piccolo Piano Talents 2022
   PRAVILNIK TAKMIČENJA

   Član 1.
   Udruženje za kreativni razvoj dece Piccolo iz Sremske Mitrovice organizuje drugo Međunarodno takmičenje mladih pijanista
   Piccolo Piano Talents 2022 u periodu od 24. do 27. marta 2022. godine.

   Takmičenje će biti realizovano ONLINE.

   Član 2.
   Takmičenje se odvija u disciplinama KLAVIR SOLO i KLAVIRSKI DUO.

   Član 3.
   Pravo učešća imaju svi redovni i vanredni učenici osnovnih muzičkih škola kao i učenici koji ne pohađaju MŠ a mlađi su od 15 godina.

   Član 4.
   Članovi žirija biraju se iz redova eminentnih pedagoga i pijanista iz Srbije i inostranstva. Odluke žirija su konačne i neopozive.

   Član 5.
   U svakoj kategoriji se dodeljuje neograničen broj nagrada, saglasno broju osvojenih bodova:

   I nagrada: od 90 do 100 bodova
   II nagrada: od 80 do 89,99 bodova
   III nagrada: od 70 do 79,99 bodova
   Pohvala: od 60 do 69,99 bodova

   Titulu pobednika kategorije može osvojiti samo kandidat koji ima najmanje 98 bodova.

   U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova više je rangiran mlađi kandidat.

   Ukoliko je član žirija mentor nekog takmičara, on/ona mora da se uzdrži od ocenjivanja.

   Član 6.
   Pobednik svake kategorije (minimum 98 bodova) u disciplinama KLAVIR SOLO i KLAVIRSKI DUO dobija novčanu nagradu i pravo na učešče bez kotizacije na International Online Piano Competition Sergei Rachmaninoff:

   Baby kategorija: 50 eura
   A kategorija: 100 eura
   B kategorija: 150 eura
   C kategorija: 200 eura
   D kategorija: 300 eura

   U disciplini KLAVIRSKI DUO novčana nagrada je u celosti, za oba takmičara.

   Laureat celokupnog takmičenja dobija bonus od 200 eura.

   Pobednici po glasovima publike (Piano Solo i Piano Duo) dobijaju 50 eura i pravo na učešće bez kotizacije na Piccolo Piano Talents 2023.

   Najuspešniji profesor (najveći broj prvih nagrada) dobija novčanu nagradu u iznosu od 200 eura. Napomena: Ukoliko dva ili više profesora imaju isti broj prvih nagrada, nagradu će podeliti.

   Svi kandidati kao i njihovi profesori dobijaju diplomu u elektronskoj formi, a pobednici kategorija posebnu diplomu u elektronskoj formi.

   Član 7.
   Takmičari podnose elektronsku prijavu koja nalazi na sajtu takmičenja.

   Prijava sadrži skeniran (fotografisan) izvod iz matične knjige rođenih ili pasoša,
   fotografiju kandidata i dokaz o uplaćenoj donaciji:

   za soliste 3. 600,00 dinara ili 30 eura (za takmičare iz inostranstva)
   za klavirski duo 5. 400,00 dinara ili 45 eura (za takmičare iz inostranstva)

   Uplate vršiti na račun 160-929326-72 na ime takmičara i sa svrhom uplate: Donacija za Piccolo Piano Talents. Naziv primaoca: Udruženje za kreativni razvoj dece "Piccolo". Adresa primaoca: Stari šor 105b, 22000 Sremska Mitrovica

   Učesnici iz inostranstva uplatu mogu izvršiti preko Western Uniona ili PayPal-a koristeći email piccolopianotalents@gmail.com, kao i uplatom na devizni račun Udruženja za kreativni razvoj dece “Piccolo”.

   Recipient: Udruženje za kreativni razvoj dece “Piccolo”
   Recipient adress: Stari šor 105b, 22000 Sremska Mitrovica, republic of Serbia
   Purpose of payment: Donation for Piccolo Piano Talents.
   IBAN: RS35160600000098050365
   SWIFT: DBDBRSBG

   Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu piccolopianotalents@gmail.com.

   Prijave kandidata su otvorene do 10. marta 2022. godine.
   U slučaju otkazivanja nastupa kandidata donacija se ne vraća.

   Član 8.
   Video snimak takmičara postavlja se na You Tube kanal sa označenom opcijom “Public” ili "Unlisted" i isključenim komentarima. U opisu videa potrebno je navesti ime i prezime kandidata i program koji se izvodi.

   Poslati snimci ne smeju biti stariji od godinu dana. Na YouTube postavlja se jedan video snimak nastupa iako svaka kompozicija može biti snimljena zasebno. Bilo kakvo montiranje i prekid video snimka u toku jedne kompozicije nije dozvoljen.

   Link video snimka potrebno je kopirati u elektronsku prijavu takmičenja.

   Organizator zadržava pravo na dalje korišćenje pristiglog materijala u cilju promocije takmičenja.

   Član 9.
   Sve informacije o takmičenju mogu se dobiti na sajtu takmičenja www.piccolopianotalents.com.

   Piccolo Piano Talents 2022
   PROPOZICIJE TAKMIČENJA

   Klavir solo
   Takmičari u disciplini klavir solo izvode program napamet, po slobodnom izboru koj sadrži najmanje dve kompozicije. Trajanje takmičarskog programa zavisi od kategorije:

    

   BABY kategorija / takmičari rođeni 2015. i mlađi – do 4 minuta
   A kategorija / takmičari rođeni 2013. godine i 2014. godine – do 6 minuta
   B kategorija / takmičari rođeni 2011. godine i 2012. godine – do 8 minuta
   C kategorija / takmičari rođeni 2009. godine i 2010. godine – do 10 minuta
   D kategorija / takmičari rođeni 2007. godine i 2008. godine – do 12 minuta

   Klavirski duo
   (klavir četvororučno ili dva klavira)

   Takmičari u discipline klavirski duo izvode program po slobodnom izboru iz nota koji sadrži najmanje dve kompozicije. Trajanje programa zavisi od kategorije:

   BABY kategorija / takmičari rođeni 2013. godine i mlađi - do 4 minuta
   A kategorija / takmičari rođeni od 2010. do 2012. godine - do 8 minuta
   B kategorija / takmičari rođeni od 2007. do 2009. godine - do 12 minuta