II MEĐUNARODNO TAKMIČENJE ZA MLADE PIJANISTE
{ ONLINE, OD 24. DO 27. MARTA 2022. }
PRIJAVLJIVANJE OD 1. FEBRUARA DO 10. MARTA 2022.
Piccolo Piano Talents 2022
POZDRAVNA REČ

Poštovani prijatelji,

Imamo čast da Vas pozovemo na prvo pijanističko takmičenje pod nazivom "Piccolo Piano Talents" koje organizuje Udruženje za kreativni razvoj dece Piccolo iz Sremske Mitrovice. Udruženje je osnovano 2004. godine i već vise od 15 godina okuplja decu koja se bave muzikom kroz različite sadržaje. Veliki broj dece je svoje prve pijanističke korake dobio kroz posebno osmišljen program Piccolo Piano i pokazao zapažene rezultate na domaćim i takmičenjima u inostranstvu.

Takmičenje Piccolo Piano Talents je namenjeno deci uzrasta do 15 godina i osmišljeno je kao podrška deci koja u ovom vremenu brzih informacija posvećuju vreme učenju sviranja klavira.

Drugo po redu takmičenje će u skladu sa epidemiološkom situacijom i primenom mera zaštite zdravlja učenika i zaposlenih biti realizovano na daljinu i uz primenu savremenih sredstava komunikacije. Rok za prijavu i slanje snimaka učenika je 10. mart 2022. godine, a žiriranje će trajati od 24. do 27. marta 2022. godine, nakon čega će biti objavljeni rezultati učesnika. U žiriju će biti eminentni pedagozi iz zemlje i inostranstva : Slađana Dedić (BiH), Danijel Oto (Hrvatska) i Dragomir Bratić (Srbija). Molimo Vas da se o svim detaljima takmičenja informišete na sajtu takmičenja a možete nas kontaktirati putem email adrese piccolopianotalents@gmail.com ili na telefon +381 63 639 132

Želimo Vam dobro zdravlje i uspeh na predstojećem takmičenju!

Personal portfolio:
www.dusankagavrilovic.info

mr Dušanka Gavrilović

Direktor festivala

novi-duca-potpis-1
Piccolo Piano Talents 2022
PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1.
Udruženje za kreativni razvoj dece Piccolo iz Sremske Mitrovice organizuje drugo Međunarodno takmičenje mladih pijanista
Piccolo Piano Talents 2022 u periodu od 24. do 27. marta 2022. godine.

Takmičenje će biti realizovano ONLINE.

Član 2.
Takmičenje se odvija u disciplinama KLAVIR SOLO i KLAVIRSKI DUO.

Član 3.
Pravo učešća imaju svi redovni i vanredni učenici osnovnih muzičkih škola kao i učenici koji ne pohađaju MŠ a mlađi su od 15 godina.

Član 4.
Članovi žirija biraju se iz redova eminentnih pedagoga i pijanista iz Srbije i inostranstva. Odluke žirija su konačne i neopozive.

Član 5.
U svakoj kategoriji se dodeljuje neograničen broj nagrada, saglasno broju osvojenih bodova:

I nagrada: od 90 do 100 bodova
II nagrada: od 80 do 89,99 bodova
III nagrada: od 70 do 79,99 bodova
Pohvala: od 60 do 69,99 bodova

Titulu pobednika kategorije može osvojiti samo kandidat koji ima najmanje 98 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova više je rangiran mlađi kandidat.

Član 6.
Pobednik svake kategorije (minimum 98 bodova) u disciplinama KLAVIR SOLO i KLAVIRSKI DUO dobija novčanu nagradu:

Baby kategorija: 50 eura
A kategorija: 100 eura
B kategorija: 150 eura
C kategorija: 200 eura
D kategorija: 300 eura

U disciplini KLAVIRSKI DUO novčana nagrada je u celosti, za oba takmičara.

Laureat celokupnog takmičenja dobija bonus od 200 eura.

Pobednik po glasovima publike dobija nagradu u iznosu od 50 eura.

Najuspešniji profesor (najveći broj prvih nagrada) dobija novčanu nagradu u iznosu od 200 eura.

Svi kandidati kao i njihovi profesori dobijaju diplomu u elektronskoj formi, a pobednici kategorija posebnu diplomu.

Član 7.
Takmičari podnose elektronsku prijavu koja nalazi na sajtu takmičenja.

Prijava sadrži skeniran (fotografisan) izvod iz matične knjige rođenih ili pasoša,
fotografiju kandidata i dokaz o uplaćenoj donaciji:

za soliste 3. 600,00 dinara ili 30 eura (za takmičare iz inostranstva)
za klavirski duo 5. 400,00 dinara ili 40 eura (za takmičare iz inostranstva)

Uplate vršiti na račun 160-929326-72 na ime takmičara i sa svrhom uplate: donacija za Piccolo Piano Talents. Naziv primaoca: Udruženje za kreativni razvoj dece "Piccolo". Adresa primaoca: Stari šor 105b, 22000 Sremska Mitrovica

Učesnici iz inostranstva uplatu mogu izvršiti preko Western Uniona ili PayPal-a koristeći email piccolopianotalents@gmail.com, kao i uplatom na devizni račun Udrženja za kreativni razvoj dece “Piccolo”.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu piccolopianotalents@gmail.com.

Prijave kandidata su otvorene do 10. marta 2022. godine.
U slučaju otkazivanja nastupa kandidata donacija se ne vraća.

Član 8.
Video snimak takmičara postavlja se na You Tube kanal sa označenom opcijom “Public” ili "Unlisted" i isključenim komentarima. U opisu videa potrebno je navesti ime i prezime kandidata i program koji se izvodi.

Na video snimku jasno se mora videti lice kandidata i instrument u celosti. Poslati snimci ne smeju biti stariji od godinu dana. Na YouTube postavlja se jedan video snimak nastupa iako svaka kompozicija može biti snimljena zasebno. Bilo kakvo montiranje i prekid video snimka u toku jedne kompozicije nije dozvoljen.

Link video snimka potrebno je kopirati u elektronsku prijavu takmičenja.

Organizator zadržava pravo na dalje korišćenje pristiglog materijala u cilju promocije takmičenja.

Član 9.
Sve informacije o takmičenju mogu se dobiti na sajtu takmičenja www.piccolopianotalents.com.

Piccolo Piano Talents 2022
PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Klavir solo
Takmičari u disciplini klavir solo izvode program napamet, po slobodnom izboru koj sadrži najmanje dve kompozicije. Trajanje takmičarskog programa zavisi od kategorije:

BABY kategorija / takmičari rođeni 2015. i mlađi – do 4 minuta
A kategorija / takmičari rođeni 2013. godine i 2014. godine – do 6 minuta
B kategorija / takmičari rođeni 2011. godine i 2012. godine – do 8 minuta
C kategorija / takmičari rođeni 2009. godine i 2010. godine – do 10 minuta
D kategorija / takmičari rođeni 2007. godine i 2008. godine – do 12 minuta

Klavirski duo
(klavir četvororučno ili dva klavira)

Takmičari u discipline klavirski duo izvode program po slobodnom izboru iz nota koji sadrži najmanje dve kompozicije. Trajanje programa zavisi od kategorije:

BABY kategorija / takmičari rođeni 2013. godine mlađi
A kategorija / takmičari rođeni 2010. do 2012. godine
B kategorija / takmičari rođeni 2007. do 2009. godine